• Egmont V
  • laeringsbeviser
  • -kopi

KALENDER

 

Her kan du følge med i, hvornår vi afholder de forskelige kurser.
Kurserne afholdes af Frederik Svinth og tilmelding er v. Annemarie Lai Jensen This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

20. og 21. september 2017 - Vejlederkursus Aarhus

Tilmelding til kurser skal ske hos Annemarie Lai Jensen: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. +45 61 68 74 48

Dette kursus retter sig mod det personale i en organisation, der skal arbejde med OCN.
Vi uddanner dig i OCN metoden fra hvordan man starter et OCN forløb for en deltager op, til deltageren står med et læringsbevis i hånden.
Vi gennemgår OCN’s værdigrundlag og hvordan vi sikrer at kvaliteten og validiteten forbliver af samme høje standard.
Derudover får du en grundig gennemgang af OCN’s database, så du bliver fortrolig med at bruge denne som et arbejdsredskab i dit OCN arbejde.

Efter kurset kan du kalde dig certificeret OCN-vejleder og opnår adgang til OCN’s database.
Kurset giver 1 OCN-point på niveau 2
Kurset varer to dage. Sædvanligvis fra 9:00 – 16:00. inklusiv frokost og pauser undervejs.

3. oktober 12-15 - Ledernetværksmøde Sjælland

4. oktober 2017 - Genopfriskning for nyuddannede vejledere - Aarhus

5. oktober 2017 - IK kursus Aarhus

Tilmelding til kurser skal ske hos Annemarie Lai Jensen: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. +45 61 68 74 48

IK-kurset er en overbygning på OCN’s Vejlederkursus. Undervisningen vil være en kombination af teori og diskussioner, samt cases. Kurset giver deltageren de teoretiske værktøjer, der skal bruges for at arbejde som intern kvalitetssikrer i en organisation.

Struktur

  • Kurset giver 2 OCN-point på niveau 2.
  • Kurset varer 1 dag – typisk fra 9.00-16.00. Frokost og kaffepauser inklusiv.
    Dernæst kan man begynde som IK i en virksomhed.


10. og 11. oktober 2017 - Vejlederkursus Marigager Fjord Kommune (Lukket)

26. og 27. oktober 2017 - Vejlederkursus Skanderborg Aktivitetscenter (Lukket)

7. november 2017 - Genopfriskning for nyuddannede vejledere - Sjælland

8. november 2017 - IK kursus Sjælland

Tilmelding til kurser skal ske hos Annemarie Lai Jensen: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. +45 61 68 74 48

IK-kurset er en overbygning på OCN’s Vejlederkursus. Undervisningen vil være en kombination af teori og diskussioner, samt cases. Kurset giver deltageren de teoretiske værktøjer, der skal bruges for at arbejde som intern kvalitetssikrer i en organisation.

Struktur

  • Kurset giver 2 OCN-point på niveau 2.
  • Kurset varer 1 dag – typisk fra 9.00-16.00. Frokost og kaffepauser inklusiv.
    Dernæst kan man begynde som IK i en virksomhed.


14. november 2017 - IK konference Aarhus

Vi inviterer alle IK'ere til en netværks og informationsdag.
Som afslutning på dagen kommer konsulet og panelmedlem Lis Fenger fra Aarhus kommune og holder oplæg om "mentalisering" som blandt andre gode ting kan arbejdes med i det nye OCN program "Mental robusthed og livsduelighed"
Vi inviterer alle interesserede i OCN netværket til Lis Fengers oplæg. Der bliver sendt invitationer ud til alle IK'ere og vejledere.

6. og 7. december 2017 - Vejlederkursus Ung i Aarhus Nord (Lukket)

10. og 11. januar 2018 Vejlederkursus Aarhus

Tilmelding til kurser skal ske hos Annemarie Lai Jensen: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. +45 61 68 74 48

Dette kursus retter sig mod det personale i en organisation, der skal arbejde med OCN.
Vi uddanner dig i OCN metoden fra hvordan man starter et OCN forløb for en deltager op, til deltageren står med et læringsbevis i hånden.
Vi gennemgår OCN’s værdigrundlag og hvordan vi sikrer at kvaliteten og validiteten forbliver af samme høje standard.
Derudover får du en grundig gennemgang af OCN’s database, så du bliver fortrolig med at bruge denne som et arbejdsredskab i dit OCN arbejde.

Efter kurset kan du kalde dig certificeret OCN-vejleder og opnår adgang til OCN’s database.
Kurset giver 1 OCN-point på niveau 2
Kurset varer to dage. Sædvanligvis fra 9:00 – 16:00. inklusiv frokost og pauser undervejs.

18. og 19. januar 2018 STU Tarm vejlederkursus (Lukket)