• laeringsbeviser
  • Egmont V

OCN’s panelmedlemmer

Validiteten og kvaliteten af OCN programmerne sikres via samarbejdet med erhvervslivet, tekniske skoler, jobcentre og mange forskellige offentlige institutioner. OCN’s faglige paneler består af medarbejdere fra de forskellige organisationer, der er med som eksperter inden for netop deres arbejdsområde.

På den måde er OCN læringsbeviserne kvalitetssikrede og brugerne af metoden får synliggjort deres ressourcer og får samtidig anerkendt og dokumenteret deres sociale og faglige færdigheder.

Klik her for at åbne oversigten over OCN’s panelmedlemmer.