AARHUS KOMMUNE

PERSONLIG PROGRESSION

Voksenhandicap i Aarhus Kommune er en af de organisationer, der bruger OCN programmet ”Personlig Progression” i deres daglige arbejde med borgere med multiple handicap, autismespektrum forstyrrelser og generelle funktionsnedsættelser. OCN er en metode, der dokumenterer den pædagogiske indsats.

Metoden gør en stor forskel og bruges til gavn for såvel de berørte borgere som de medarbejdere, der er i daglig kontakt med dem, da udviklingen dokumenteres skridt for skridt. Det skaber ikke blot fremgang for borgeren, men gør det endvidere muligt at sætte klare og realistiske mål og herigennem dokumentere, at arbejdet lønner sig for alle parter. Som medarbejder oplever man, at den detaljerede målsætning gør en forskel i arbejdet og kan desuden hjælpe med, at man kan holde hinanden oppe på det fastlagte mål.

En af de mange gode historier om en borger, der har haft glæde af OCN programmet ”Personlig Progression” er historien om Mette (navnet er ændret efter ønske): Mette er en yngre kvinde med svære multiple funktionsnedsættelser. For et par år siden var hun ikke i stand til at opholde sig i samme rum som andre uden at hvine højt og på den måde ytre sit ubehag ved situationen. Utrygge rammer resulterede i at hun blev både selvskadende og udadreagerende.

I dag er historien en helt anden: Mette har fra begyndelsen været glad for musik og ville gerne være en del af de musikaktiviteter, som er en del af det tilbud hun indgår i. Her kommer der hver uge en musikterapeut, der laver nogle aktiviteter sammen med borgerne på stedet. Man besluttede derfor, at der skulle arbejdes hen imod, at Mette kunne deltage i det, der tydeligvis interesserede og glædede hende: Musikken.

I kraft af at Mette har multiple funktionsnedsættelser var det nødvendigt med at planlægge vejen hen til det endelige mål i mange små skridt. Her er OCN programmet ”Personlig Progression” ideelt, idet man kan bruge det til at dokumentere selv de mindste skridt på vej mod det endelige mål. Man arbejde derfor med OCN læringsforløbene ”At være en del af noget” og ”Mødeoplevelser”. Det blev den detaljerede målsætning, der kom til at gøre en stor forskel for Mette. Efter et halvt år var der fremgang at spore, da Mette nu var i stand til i mindre omfang at deltage i musikaktiviteterne.

De mange små skridt blev samlet set et stort skridt og i dag treethalvt år efter, er Mette både i stand til at deltage i musikaktiviteterne og til at opholde sig i stedets kantine sammen med op til 80 andre.

VOKSENHANDICAP 

OCN METODEN DOKUMENTERER DET MÅLRETTEDE ARBEJDE MED BORGERE MED SÆRLIGE BEHOV

Voksenhandicap i Aarhus Kommune har en bred vifte af tilbud til handicappede personer og deres familier. Et af tilbuddene er særligt rettet til borgere med autisme og voldsomt udadreagerende adfærd.
Normeringen er her som oftest en til halvanden og der er med andre ord tale om borgere med et stort støttebehov. Derfor er det en fordel for medarbejderne, at have meget strukturerede arbejdsmål, da det ikke alene støtter dem i deres daglige arbejde men også styrker samarbejdet med de relevante myndigheder. Voksenhandicap i Aarhus Kommune anvender OCN metoden i deres daglige arbejde. Metoden fungerer som et godt redskab, når arbejdet med borgerne skal dokumenteres.

I kraft af at der er tale om borgere, der kræver mange ressourcer kan der i perioder være brug for at søge ekstra støtte til dem. Her er den detaljerede planlægning af mål og rammer altafgørende, da det kan være med til at skabe afgørende forandring for borgeren og ikke mindst medvirke til at synliggøre over for omverdenen, at en struktureret og målrettet indsats styrker borgerens udvikling.

Den detaljerede arbejdsindsats er blandt andet med til at højne argumentationen, når der skal søges om ekstra støtte til en person over en afgrænset periode. Myndighederne kan sort på hvidt se, at det rent faktisk lønner sig med en målrettet arbejdsindsats og se hvilken forskel det kan gøre for den enkelte. En forskel der dokumenteres kan bevise, at selv borgere med et stort behov for støtte rent faktisk kan flyttes.

ADRESSE

OCN Danmark
Skolebakken 11, kld. th.
8000 Århus C

TRÆFFETIDER

Man-Tors: 8.00 - 14.00
Fre: 8.00 - 13.00

KONTAKT INFO

Tlf: +45 6168 7448
CVR: 20986646
Email: adm@ocndanmark.dk

FØLG OS

Design by Plico