HVORDAN ER OCN-METODEN RELEVANT PÅ FRIVLLIGHEDSOMRÅDET?

MOTIVATION OG ANERKENDELSE

Efterspørgslen på frivillige er steget, og det stiller de fleste organisationer over for en større udfordring med rekruttering og fastholdelse. De frivillige bliver i høj grad motiveret af værdier og fællesskab, men udsigt til læring og karrieremæssige fordele fylder mere og mere, især hos de yngre frivillige. Frivillige stiller også i højere grad krav om frihed, selvrealisering, valgmuligheder og konkrete synlige resultater.

Med OCN-metoden kan de frivillige få anerkendt og dokumenteret den læring og de kompetencer, de tilegner sig gennem et hvilket som helst frivilligt arbejde. Derfor kan OCN-metoden også benyttes til at optimere rekruttering af de eftertragtede frivillige.

DOKUMENTATION AF INDSATSER

Derudover foregår en stadig større del af de frivillige indsatser i samarbejde med offentlige institutioner, hvilket medfører en række krav til dokumentation af de frivillige indsatsers kvalitet og resultater.

OCN-metoden kan med kvalitetssikrede læringsprogrammer være med til at understøtte og dokumentere de konkrete indsatser.

HVAD ER OCN-METODEN?

Alle kan noget og al læring er værd at anerkende. Det er kort fortalt hele essensen i OCN Danmarks arbejde. Vi validerer og dokumenterer læring – både den formelle læring, der struktureres og tilrettelægges i det traditionelle skolesystem, og den uformelle læring, der finder sted uden for. Vi har et bredt læringsperspektiv, og vores OCN-læringsprogrammer indeholder både sociale, faglige og personlige kompetencer, som kan fremhæves hos hver enkelt borger (illustreret i figuren for OCN-kompetenceområder).

Kompetencemodel

Med OCN-metoden får borgeren mulighed for at kunne dokumentere sin læring og  få synliggjort sine kompetencer, og får tilmed OCN-læringsbeviser på det, der er arbejdet med. Et OCN-læringsbevis kan eksempelvis bruges til at søge arbejde, forberede sig til uddannelse eller videre kvalificering, samt til brobygning mellem flere kontekster. Borgeren oplever også at anerkendelsen af læringen er med til at øge selvtilliden og selvværdet.

 

Validiteten og kvaliteten af OCN-læringsprogrammer sikres af faglige paneler, der består af eksperter inden for et fagområde. Her samarbejder OCN Danmark med erhvervslivet, skoler, jobcentre og mange forskellige offentlige og private institutioner. Derudover gennemgår alle OCN-læringsforløb en kvalitetssikring i tre trin, både internt og eksternt. Netop derfor er de OCN-læringsbeviser, som OCN Danmark udsteder, kvalitetssikrede.

HVORDAN KAN DU/DIN ORGANISATION BRUGE OCN-METODEN?

Ved et samarbejde med OCN Danmark gives der adgang til vores database og store katalog af læringsprogrammer – vi har f.eks. et OCN-program om frivillighed.

OCN-metoden kan både bruges internt og eksternt i organisationen – f.eks. de udførende frivillige og borgerne, de understøtter. Det giver på den ene side mulighed for at anerkende og dokumentere den læring og de kompetencer, som frivillige opnår gennem deres arbejde. På den anden side er der samtidig mulighed for at arbejde målrettet med de borgere, som er tilknyttet organisationen, og understøtte og dokumentere den indsats, organisationen yder.

HVEM SAMARBEJDER VI MED?

OCN Danmark deltager i forskellige samarbejder og projekter om frivillige indsatser, f.eks.:

Dansk Handicap Forbund: Frivilligt arbejde – en værdifuld ressource.

Projektet har til formål at kvalitetsudvikle Dansk Handicap Forbunds bisidderkurser specifikt gennem synliggørelse og dokumentation af frivilliges kompetencer ved hjælp af OCN-metoden. Projektet vil give en ”frivillig valuta” i form af et læringsforløb af høj kvalitet og valid dokumentation af egne kompetencer på et læringsbevis, der kan veksles i forhold til andre frivilligmiljøer i det civile samfund og for enkelte i forhold til det ordinære arbejdsmarked.

Blandt vores fageksperter findes blandt andre:

OCN'S FRIVILLIGHEDSFOLDER

I vores OCN frivillighedsfolder kan du læse mere om fordele for både den frivillige, den frivillige organisation og borgerne. Herudover kan du se et eksempel på et OCN-læringsbevis med udgangspunkt i frivillighed.

Hent folder

Kontakt OCN kontoret på 
Mail: adm@ocndanmark.dk
Tlf: 77 88 20 00

Du kan også skrive dig op til at blive kontaktet for at høre mere

TILMELD DIG

VORES NYHEDSBREV