OM OCN

Hvad laver vi?

Få papir på dine kompetencer

Open College Network (OCN) er en metode til at give et validt kompetencebevis på den formelle og uformelle læring, vi tilegner os. Det kan være læring fra fx ungdomsklubber, ungdomsskoler, produktionsskoler, virksomhedspraktik, kurser, daghøjskoler, specialskoler, jobtræning og STU (særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse).
Det kan også være læring, den enkelte har med sig fra sit private liv. Både faglig men også social læring.

FORMÅLET

Formålet er, at sikre deltageren et troværdigt papir på sin læring, som kan bruges til at søge arbejde, uddannelse eller videre kvalificering. Samtidig føles det ofte som en stor anerkendelse at få papir på det man kan – også selvom læringen ikke kommer fra det formelle skolesystem.

Med OCN-metoden får den enkelte hjælp til at kunne dokumentere sin læring eller sine kompetencer i små skridt. Læringsbeviset samler de dokumenterede færdigheder og beskriver dem klart og tydeligt.

Et OCN læringsbevis kan bruges til at søge arbejde, forberede sig til uddannelse eller videre kvalificering. Samtidig føles det som en stor anerkendelse at få papir på det man kan – også selvom læringen ikke kommer fra det formelle skolesystem.

OCN-metoden giver både mulighed for at tydeliggøre den uformelle læring som fx sociale færdigheder eller kompetencer inden for livsmestring, men OCN kan også være med til at give kompetencebevis på de mere faglige kompetencer som tilegnes i eksempelvis en praktik eller på en ungdomsskole

VÆRDIGRUNDLAG

Værdigrundlag og principper
OCN Danmark bygger på følgende principper:

 • Al læring er værd at anerkende uanset hvor og hvordan det sker.
 • Anerkendelse af læring skal ske i små skridt.
 • Alle skal gives lige muligheder uanset forudsætninger.
 • Der tages udgangspunkt i deltageren.
 • Kvaliteten understøttes af et panelnetværk og skabes sammen med brugerne af OCN.

EKSPERTPANEL

OCN's samarbejde med faglige eksperter
Den tætte kommunikation med faglige eksperter er en hjørnesten i OCNs kvalitetssikring og validering af uformel læring. Hver gang, vi i samarbejde med en organisation, strukturerer læring så deltagerne kan bevise, hvad de lærer, inviterer vi et panel af eksperter fra den pågældende branche til et panelmøde, hvor de skal kvalitetssikre programmets indhold.

 • læringen er opdateret og relevant.
 • fagsproget er brancheopdateret
 • læringen matcher den konkrete målgruppe
 • deltagerne får optimal mulighed for at dokumentere, hvad de lærer.
 • Point og niveau er korrekt udregnet.

Panelmødet

Panel eksperterne deltager langt overvejende ulønnet på panelmødet, som i gennemsnit varer 3 timer.

På panelmødet fremlægger kursusudbyderen kursusplanen for eksperterne under OCN´s mødeledelse. Eksperterne gennemgår læringsforløb, læringsresultater og bedømmelseskriterier i et program skridt for skridt for at sikre at:

Efter panelmødet

Når alle eksperternes krav til optimering af læringsresultater og bedømmelseskriterier er rettet til, er programmet kvalitetssikret til brug i den pågældende organisation og af OCNs medlemsorganisationer. Ekspertpanelet godkender og kvalitetssikrer læringsforløbet for 3 år ad gangen.

Når en deltager senere modtager et OCN-læringsbevis fra det kvalitetssikrede program, står panel-eksperternes navne på beviset som en garanti for, at det er OCN-certificeret.

OCN'S HISTORIE

OCN har eksisteret i England i 35 år og er i dag en anerkendt skala til at validere uformel kundskab. I England kan OCN-point bruges til at ”veksle” uformel kundskab til formel kundskab, ved at det formelle uddannelsessystem accepterer OCN-point som adgangsgivende.
På universiteter som Oxford, kan man komme ind via OCN- point – det vil sige på baggrund af kundskaber, man har lært udenfor skolen.

For snart 15 år siden kom OCN-metoden til Sverige og de seneste 9 år, har vi anvendt OCN-metoden i Danmark. De primære samarbejdspartnere i Danmark er STU organisationer, ungdomsskoler, jobcentre, specialskoler, eksterne udbydere af jobtræning samt større virksomheder.
Torsten Gejl startede OCN hjemme i Mørke; men flyttede hurtigt kontoret til Randers.
I 2011 flyttede OCN Danmark til den nyværende placering på Skolebakken 11, 8000 Århus C

I 2012 -13 og 14 besøgte vi, sammen med forskellige samarbejdspartnere, OCN London flere gange på studieture. Det gav inspiration til at udvikle programmer, der er rettet direkte mod den svageste borgergrupper – for som de siger i OCN i England – skal man tilbyde OCN i et land skal det være all inklusive.
Finbar Lillis – fra OCN London - kom til Danmark og underviste en udvalgt skarer i de programmer de bruger i England.

 • I 2015 gik Færøerne med i OCN samarbejdet, og de ansætter en ½ tids OCN koordinator fra 1.8.2016
 • Grønland – Nuuk kommune er med i OCN fra efteråret 2016.
 • I maj 2016 gik OCN´s nye database i luften, til glæde for samarbejdspartnerne.
 • I juni 2016 fik OCN ny hjemmeside.
 • I august 2017 fejrede OCN sit 10 års jubilæum i Aarhus.

OCN arbejder hele tiden på at udvide brugerfladen, til glæde for alle de mennesker, der på den måde kan få et validt læringsbevis på de kundskaber de dokumenterer de kan. Der er i dag godt 100 organisationer, der samarbejder med OCN Danmark.
OCN Danmark samarbejder med OCN i England og Nordisk Validerings Forum – som OCN nu hedder i Sverige på flere forskellige planer.

Tilmeld dig

Vores nyhedsbrev

ADRESSE

OCN Danmark
Skolebakken 11, kld. th.
8000 Århus C

TRÆFFETIDER

Man-Tors: 8.00 - 14.00
Fre: 8.00 - 13.00

Kontoret holder ferie i uge 28 og 29

KONTAKT INFO

Tlf: +45 6168 7448
CVR: 20986646
Email: adm@ocndanmark.dk

FØLG OS

Design by Plico