FÅ PAPIR PÅ DINE KOMPETENCER

Open College Network (OCN) er en metode til at give et validt kompetencebevis på den formelle og uformelle læring, vi tilegner os.

Det kan være læring fra fx ungdomsklubber, ungdomsskoler, produktionsskoler, virksomhedspraktik, kurser, daghøjskoler, specialskoler, jobtræning og STU (særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse).

Det kan også være læring, den enkelte har med sig fra sit private liv i form af faglige og sociale kompetencer.

FORMÅLET

Formålet er at sikre deltageren et troværdigt papir på vedkommendes læring. Et OCN-læringsbevis kan bruges til at søge arbejde, praktik, videre kvalificering eller være uddannelsesforberedende. Samtidig føles det som en stor anerkendelse at få papir på det man kan – også selvom læringen ikke kommer fra det formelle skolesystem.

Med OCN-metoden kan man få dokumenteret sin læring eller sine kompetencer i små skridt. Læringsbeviset samler de dokumenterede færdigheder og beskriver dem klart og tydeligt.

OCN-metoden giver både mulighed for at tydeliggøre den uformelle læring som fx sociale færdigheder eller kompetencer inden for livsmestring, men OCN kan også være med til at give kompetencebevis på de mere faglige kompetencer som tilegnes i eksempelvis en praktik eller på en ungdomsskole.

VÆRDIGRUNDLAG

Værdigrundlag og principper

OCN Danmark bygger på følgende principper:

 • Al læring er værd at anerkende uanset hvor og hvordan den tilegnes.
 • Anerkendelse af læring skal ske i små skridt.
 • Alle skal gives lige muligheder uanset forudsætninger.
 • Der tages udgangspunkt i deltageren.
 • Kvaliteten understøttes af et panelnetværk og skabes sammen med brugerne af OCN.

EKSPERTPANEL

OCN’s samarbejde med faglige eksperter
Den tætte kommunikation med faglige eksperter er en hjørnesten i OCN’s kvalitetssikring og validering af uformel læring. Hver gang vi i samarbejde med en organisation udarbejder de såkaldte programmer, inviterer vi et panel af eksperter fra den pågældende branche til et panelmøde, hvor de skal kvalitetssikre programmets indhold.

Programmerne strukturerer læringen så deltagerne kan bevise, hvad de lærer skridt for skridt.

 • Læringen er opdateret og relevant.
 • Fagsproget er brancheopdateret.
 • Læringen matcher den konkrete målgruppe.
 • Deltagerne får optimal mulighed for at dokumentere, hvad de lærer.
 • Point og niveau er nøje udregnet.

PANELMØDET

Paneleksperterne er langt overvejende ulønnede og deltager i panelmødet, som i gennemsnit varer 3 timer.

OCN faciliterer panelmødet, hvor eksperterne punkt for punkt gennemgår læringsforløb, læringsresultater og bedømmelseskriterier i det udarbejdede program.

Herigennem sikres fagligheden og dermed også validiteten af OCN-læringsbeviserne.

EFTER PANELMØDET

Når alle eksperternes kommentarer og ændringer er tilføjet, er programmet kvalitetssikret og klar til brug i OCN’s medlemsorganisationer.

Ekspertpanelet godkender og kvalitetssikrer læringsforløbet for 3 år ad gangen.

Når en deltager senere modtager et OCN-læringsbevis fra det kvalitetssikrede program, står paneleksperternes navne på beviset som en garanti for, at det er OCN-certificeret.

OCN'S HISTORIE

OCN har eksisteret i England siden midten af 1970’erne og er i dag en anerkendt skala til at validere uformel kundskab. I England kan OCN-point bruges til at veksle uformel kundskab til formel kundskab, da det formelle uddannelsessystem accepterer OCN-point som adgangsgivende.
På universiteter som Oxford, kan man blive optaget via sine OCN-point – det vil sige på baggrund af kundskaber, man har lært udenfor skolen.

OCN-metoden kom til Sverige i 2005 og vi har anvendt OCN-metoden i Danmark siden 2007. Torsten Gejl startede OCN hjemme i Mørke men flyttede hurtigt kontoret til Randers.
I 2011 flyttede OCN Danmark til Skolebakken i Aarhus C.

I starten af 2020 fusionerede OCN Danmark med NordicPAS og har i dag til huse på Paludan-Müllers Vej 227, 8200 Aarhus N.

De primære samarbejdspartnere i Danmark er STU-organisationer, ungdomsskoler, jobcentre, specialskoler, eksterne udbydere af jobtræning samt større virksomheder.

I 2012, -13 og -14 besøgte vi sammen med forskellige samarbejdspartnere OCN London på studieture. Det gav inspiration til at udvikle programmer, der er rettet direkte mod den svageste borgergrupper – for som de siger hos OCN i England – skal man tilbyde OCN i et land, skal det være “all inclusive”.
Finbar Lillis – fra OCN London – kom desuden til Danmark og underviste en udvalgt skare i de programmer, de bruger i England.

OCN Danmark tog igen på inspirationstur til OCN London i foråret 2018 og fik her indblik i, hvordan man arbejder med OCN-metoden på blandt andet uddannelsesområdet og i et hjemløseprojekt.

 • I begyndelsen af 2020 fusionerede OCN Danmark med NordicPAS
 • I august 2017 fejrede OCN sit 10 års jubilæum i Aarhus.
 • I juni 2016 fik OCN ny hjemmeside.
 • I maj 2016 gik OCN´s nye database i luften
 • I 2016 gik Grønland, Nuuk Kommune, med i OCN- samarbejdet
 • I 2015 gik Færøerne med i OCN-samarbejdet

OCN er i løbende udvikling og arbejder på, at flest mulige kan få glæde af de valide OCN-læringsbeviser, der dokumenterer den enkeltes kundskaber.

Der er i dag godt 100 organisationer, der samarbejder med OCN Danmark.
OCN Danmark samarbejder med OCN i England og Nordisk Validerings Forum (som OCN hedder i Sverige).

TILMELD DIG

VORES NYHEDSBREV