ORGANISATIONER OG NETVÆRK

KOM GODT I GANG MED OCN

Er din organisation interesseret i at anvende OCN- metoden til at dokumentere og validere kompetencer og læring?

OCN-opstart og aftale
Der holdes et møde med din organisation og OCN Danmark. Her lægges en plan for hvordan I kommer i gang. Der tages højde for organisationens størrelse og jeres ønsker til i hvilket omfang I vil implementere OCN. Der udarbejdes en licensaftale, som giver din organisation adgang til OCN-databasen og brugen af programmerne, der kan arbejdes med.

Uddannelse af OCN-vejledere
Alt efter en organisations ønsker og muligheder sendes en givent antal medarbejdere på OCN-vejlederkursus. På dette 2 dages kursus bliver du som medarbejder klædt på til at kende og anvende OCN som metode. Du vil efter kurset være i stand til at

udforme OCN-læringsforløb tænkt ind i din egen dagligdag. Du får desuden en grundig indføring i OCN’s database og bliver fortrolig med at bruge databasen som redskab til at udforme specifikke læringsforløb til de borgere, du arbejder med til hverdag. Derudover lærer du, hvordan du dokumenterer læringen.

Uddannelse af Intern Koordinator (IK)
Hver organisation vælger min. én uddannet OCN vejleder, der skal fungere som organisationens Interne Koordinator. Alt afhængigt af organisationens størrelse kan det være en fordel af have flere IK’ere.
For at blive certificeret IK’er skal du deltage i et 1 dages kursus hos os, hvor IK’erens rolle og funktioner gennemgås og hvor du får mulighed for kvalificeret sparring med andre IK’ere og med os fra OCN.

OCN’S PANELMEDLEMMER

Validiteten og kvaliteten af OCN-programmerne sikres via samarbejdet med erhvervslivet, tekniske skoler, jobcentre og mange forskellige offentlige institutioner. OCN’s faglige paneler består af medarbejdere fra de forskellige organisationer, der er med som eksperter inden for netop deres arbejdsområde.

På den måde er OCN-læringsbeviserne kvalitetssikrede og borgerne får synliggjort deres ressourcer og får samtidig anerkendt og dokumenteret deres sociale og faglige færdigheder.

Panelmedlemmer

TILMELD DIG

VORES NYHEDSBREV