Netværk & samarbejde

Kom godt i gang med OCN med information om vores netværk

OCN’s panelmedlemmer

Validiteten og kvaliteten af OCN programmerne sikres via samarbejdet med erhvervslivet, tekniske skoler, jobcentre og mange forskellige offentlige institutioner. OCN’s faglige paneler består af medarbejdere fra de forskellige organisationer, der er med som eksperter inden for netop deres arbejdsområde.

På den måde er OCN læringsbeviserne kvalitetssikrede og brugerne af metoden får synliggjort deres ressourcer og får samtidig anerkendt og dokumenteret deres sociale og faglige færdigheder.

KOM GODT I GANG MED OCN

Er din organisation interesseret i at udbyde OCN til at dokumentere og validere kompetencer og læring?

OCN opstart og aftale
Der holdes et møde med din organisation og OCN Danmark. Her lægges en plan for hvordan organisationen kommer i gang. Der tages højde for organisationens størrelse, og ønsker til hvilket omfang der ønskes at implementere OCN. Der udarbejdes en licensaftale, som giver din organisation adgang til OCN database af læringsresultater. Licensen betales en gang om året.

Uddannelse af OCN vejledere
Alt efter en organisations ønsker og muligheder, sendes en antal af medarbejdere på OCN vejleder kursus. På dette 2 dages kursus bliver du som medarbejderen klædt på til at kende OCN som metode. Du vil efter kurset være i stand til at udforme OCN læringsforløb tænkt ind i din egen dagligdags kontekst med dine egne elever/borgere. Desuden får du en grundig indføring i OCN’s database. Du bliver fortrolig med at bruge databasen som redskab til at forme læringsforløb, specifikt til dem du arbejder med samt at dokumentere når læringen er foregået.

Uddannelse af Intern Kvalitetssikrer (IK)
I hver organisation udvælges min. én OCN uddannet vejleder til også at blive organisationens Interne Kvalitetssikrer. Det kan være en fordel af have flere IK’ere naturligt afhængende af organisationens størrelse. Du gennemgår et 1 dages kursus hos os, hvor IK’erens rolle og funktioner gennemgås.

Vil du vide, hvordan din organisation kan komme godt i gang?

Tilmeld dig

Vores nyhedsbrev

ADRESSE

OCN Danmark
Skolebakken 11, kld. th.
8000 Århus C

TRÆFFETIDER

Man-Tors: 8.00 - 14.00
Fre: 8.00 - 13.00

Kontoret holder ferie i uge 28 og 29

KONTAKT INFO

Tlf: +45 6168 7448
CVR: 20986646
Email: adm@ocndanmark.dk

FØLG OS

Design by Plico