• Egmont V
  • laeringsbeviser

KURSER

 

Kursuskalender

Vejlederkursus

Dette kursus retter sig mod det personale i en organisation, der skal arbejde med OCN.
Vi uddanner dig i OCN metoden fra hvordan man starter et OCN forløb for en deltager op, til deltageren står med et læringsbevis i hånden.
Vi gennemgår OCN’s værdigrundlag og hvordan vi sikre at kvaliteten og validiteten forbliver af samme høje standard.
Derudover får du en grundig gennemgang af OCN’s database, så du bliver fortrolig med at bruge denne som et arbejdsredskab i dit OCN arbejde.

Efter kurset kan du kalde dig certificeret OCN-vejleder og opnår adgang til OCN’s database.
  • Kurset giver 1 OCN-point på niveau 2
  • Kurset varer to dage. Sædvanligvis fra 9:00 – 16:00. inklusiv frokost og pauser undervejs


Tilmeld dig på mail til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Se priser på kursus
NB ved aflysning mindre end 3 dage før et kursus forebeholder vi os ret til at opkræve 1500 kr. pr. person

IK-Kursus (Intern kvalitetssikrer)

IK-kurset er en overbygning på OCN’s Vejlederkursus. Undervisningen vil være en kombination af teori og diskussioner, samt cases. Kurset giver deltageren de teoretiske værktøjer, der skal bruges for at arbejde som intern kvalitetssikrer i en organisation.

Struktur

  • Kurset giver 2 OCN-point på niveau 2.
  • Kurset varer 1 dag – typisk fra 9.00-16.00. Frokost og kaffepauser inklusiv.
    Dernæst kan man begynde som IK i en virksomhed.

Det er obligatorisk at gennemføre et første forløb som IK i en virksomhed eller organisation, før man bliver endeligt certificeret som intern kvalitetssikrer. IK-processen efterlader dokumenter, der kan fungere som bevismateriale, og afsluttes med en kort skriftlig evaluering. Beviserne afleveres til OCN Danmark senest et år efter kurset, så et endeligt OCN læringsbevis kan udstedes.Tilmeld dig på mail til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Se priser på kursus
NB ved aflysning mindre end 3 dage før et kursus forebeholder vi os ret til at opkræve 750 kr. pr. person

Personlig Progression kursus

Kurset henvender sig til OCN uddannede vejledere, der ønsker en overbygning, for at kunne anvende OCN til målgruppen: Borgere med multiple handicap, autismespektrum forstyrrelser og generelle funktionsnedsættelser.
Kurset er bygget op som en kursusdag og efterfølgende (typiske 4-6 uger) en halv dags opfølgning hvor man har arbejdet med en specifik borger.

Dag 1 formiddag:

Gennemgang af metoden og databasen

Dag 1 eftermiddag

Det vigtigt, at man har en borger i tankerne, som man kender godt, og som man ønsker at gå hjem og arbejde med efterfølgende. Introduktion til bilagene og hvordan man kan arbejde med Personlig Progression i forhold til praksis i både skole-, aktivitets- og botilbud.
Hvordan OCN kan bruges i praksis til at understøtte elevernes undervisningsmål eller borgernes delmål i delhandleplaner eller indsatsplaner.
Hvordan kan man i den praksis, man kommer fra, blive endnu stærkere til at dokumentere praksis og mål.
Gennemgang af bilagene og instruktion til hvordan man kommer i gang.
Praksis og inspirationskasser som kan styrke den pædagogiske tilgang til læring.

Dag 2 formiddag (4-6 uger efter dag 1)

For at få det optimale ud af kurset forventes det, at man i de mellemliggende 8 uger har udfyldt bilagene og medbringer dem til sparring/diskussion og inspiration.

Tilmeld dig på mail til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Se priser på kursus
NB ved aflysning mindre end 3 dage før et kursus forebeholder vi os ret til at opkræve 750 kr. pr. person