• Egmont V
 • laeringsbeviser

OM OCN

 • Om OCN

  Få papir på dine kompetencer
  Open College Network (OCN) er en metode til at give et validt kompetencebevis på den formelle og uformelle læring, vi tilegner os. Det kan være læring fra fx ungdomsklubber, ungdomsskoler, produktionsskoler, virksomhedspraktik, kurser, daghøjskoler, specialskoler, jobtræning og STU (særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse).
  Det kan også være læring, den enkelte har med sig fra sit private liv.
  Både faglig men også social læring.

  Med OCN-metoden får den enkelte hjælp til at kunne dokumentere sin læring eller sine kompetencer i små skridt. Læringsbeviset samler de dokumenterede færdigheder og beskriver dem klart og tydeligt.

  Et OCN læringsbevis kan bruges til at søge arbejde, forberede sig til uddannelse eller videre kvalificering. Samtidig føles det som en stor anerkendelse at få papir på det man kan – også selvom læringen ikke kommer fra det formelle skolesystem.

  OCN-metoden giver både mulighed for at tydeliggøre den uformelle læring som fx sociale færdigheder eller kompetencer inden for livsmestring, men OCN kan også være med til at give kompetencebevis på de mere faglige kompetencer som tilegnes i eksempelvis en praktik eller på en ungdomsskole

  Klik her for at læse mere om metoden


  Klik her for at se indslaget på TV2OJ om OCN fra en praktikvirksomhed og en praktikants synsvinkel.
  Klik herunder for at se hvordan de er kommet godt i gang med at give deres STU elever kompetence beviser på STU Middelfart

  STU Middelfart om opstarten af OCN from OCN Danmark on Vimeo.
  Bevisoverrækkelse på STU Syddjurs Bo- og aktivitetstilbud fra TV2 Østjylland juni 2018  Vil du vide mere om OCN Danmark, og hvad vi kan gøre for dig og din virksomhed, skole, forening eller dine kursister, er du altid velkommen til at kontakte os og få svar på spørgsmål eller få tilsendt vores informationspjece. Telefon: 61687448, eller mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Hvad siger vores samarbejdspartnere?

  Djurslandsskolen

  Louise Eeg Treue - Djurslandsskolen from OCN Danmark on Vimeo.  JobCenter Aarhus

  Gro Lund Hansen from OCN Danmark on Vimeo.  STU Viborg

  Jesper Thrige from OCN Danmark on Vimeo.  Kompetence og Uddannelsescenter Aarhus

  Karin Juul from OCN Danmark on Vimeo.  OCN koordinator Kompetence og Uddannelsescenter Aarhus

  Rikke Karlsen - OCN Koordinator KUCA, Aarhus from OCN Danmark on Vimeo.  OCN koordinator UNG i Aarhus - ungdomsskolerne

  Tina Brammer - OCN-Koordinator - Ung i Aarhus from OCN Danmark on Vimeo.  VUK AAlborg

  Morten Færk from OCN Danmark on Vimeo. • Værdigrundlag

  Værdigrundlag og principper

  OCN Danmark bygger på følgende principper:

  • Al læring er værd at anerkende uanset hvor og hvordan det sker.
  • Anerkendelse af læring skal ske i små skridt.
  • Alle skal gives lige muligheder uanset forudsætninger.
  • Der tages udgangspunkt i deltageren.
  • Kvaliteten understøttes af et panelnetværk og skabes sammen med brugerne af OCN.
 • Ekspertpanel

  OCN's samarbejde med faglige eksperter

  Se listen over panelmedlemmer her

  Den tætte kommunikation med faglige eksperter er en hjørnesten i OCNs kvalitetssikring og validering af uformel læring. Hver gang, vi i samarbejde med en organisation, strukturerer læring så deltagerne kan bevise, hvad de lærer, inviterer vi et panel af eksperter fra den pågældende branche til et panelmøde, hvor de skal kvalitetssikre programmets indhold.

  Panelmødet Panel eksperterne deltager langt overvejende ulønnet på panelmødet, som i gennemsnit varer 3 timer.

  På panelmødet fremlægger kursusudbyderen kursusplanen for eksperterne under OCN´s mødeledelse. Eksperterne gennemgår læringsforløb, læringsresultater og bedømmelseskriterier i et program skridt for skridt for at sikre at:
  • læringen er opdateret og relevant.
  • fagsproget er brancheopdateret
  • læringen matcher den konkrete målgruppe
  • deltagerne får optimal mulighed for at dokumentere, hvad de lærer.
  • Point og niveau er korrekt udregnet.


  Efter panelmødet Når alle eksperternes krav til optimering af læringsresultater og bedømmelseskriterier er rettet til, er programmet kvalitetssikret til brug i den pågældende organisation og af OCNs medlemsorganisationer. Ekspertpanelet godkender og kvalitetssikrer læringsforløbet for 3 år ad gangen.

  Når en deltager senere modtager et OCN-læringsbevis fra det kvalitetssikrede program, står panel-eksperternes navne på beviset som en garanti for, at det er OCN-certificeret.
 • OCN's historie

  HISTORIE
  OCN har eksisteret i England i 35 år og er i dag en anerkendt skala til at validere uformel kundskab. I England kan OCN-point bruges til at ”veksle” uformel kundskab til formel kundskab, ved at det formelle uddannelsessystem accepterer OCN-point som adgangsgivende.
  På universiteter som Oxford, kan man komme ind via OCN- point – det vil sige på baggrund af kundskaber, man har lært udenfor skolen.

  For snart 15 år siden kom OCN-metoden til Sverige og de seneste 9 år, har vi anvendt OCN-metoden i Danmark. De primære samarbejdspartnere i Danmark er STU organisationer, ungdomsskoler, jobcentre, specialskoler, eksterne udbydere af jobtræning samt større virksomheder.
  Torsten Gejl startede OCN hjemme i Mørke; men flyttede hurtigt kontoret til Randers.
  I 2011 flyttede OCN Danmark til den nyværende placering på Skolebakken 11, 8000 Århus C

  I 2012 -13 og 14 besøgte vi, sammen med forskellige samarbejdspartnere, OCN London flere gange på studieture. Det gav inspiration til at udvikle programmer, der er rettet direkte mod den svageste borgergrupper – for som de siger i OCN i England – skal man tilbyde OCN i et land skal det være all inklusive.
  Finbar Lillis – fra OCN London - kom til Danmark og underviste en udvalgt skarer i de programmer de bruger i England.

  • I 2015-16 blev Personlig Progression og Selvstændig Livsførelse panelet, efter et meget stort arbejde, hvor rigtig mange samarbejdspartnere deltog i testningen af programmerne.

  • I 2015 gik Færøerne med i OCN samarbejdet, og de ansætter en ½ tids OCN koordinator fra 1.8.2016

  • Grønland – Nuuk kommune er med i OCN fra efteråret 2016.

  • I maj 2016 gik OCN´s nye database i luften, til glæde for samarbejdspartnerne.

  • I juni 2016 fik OCN ny hjemmeside.

  • I august 2017 fejrede OCN sit 10 års jubilæum i Aarhus.  OCN arbejder hele tiden på at udvide brugerfladen, til glæde for alle de mennesker, der på den måde kan få et validt læringsbevis på de kundskaber de dokumenterer de kan. Der er i dag godt 100 organisationer, der samarbejder med OCN Danmark.
  OCN Danmark samarbejder med OCN i England og Nordisk Validerings Forum – som OCN nu hedder i Sverige på flere forskellige planer.