• laeringsbeviser
 • Egmont V

METODEN

 

 • VALIDITET

  Hos OCN Danmark sørger vi for at sikre validiteten på flere planer. Dels i udarbejdelsen af de læringsresultater en deltager kan gennemgå, dels i kvalitetssikringen af læringens dokumentation.

  Det er vigtigt for os at sikre at metoden bliver overholdt og vi har derfor et tæt samarbejde med vores samarbejdspartnere.


  Validitet i programmer og læringsresultater
  Når et nyt OCN program bliver udviklet, foregår det som oftest med en eller flere af vores samarbejdspartnere. Det faglige indhold i programmet baseres på samarbejdspartnerens behov, og hos OCN sikrer vi at principperne i metoden overholdes. Herefter gennemgås programmet af et panel sammensat af eksperter med viden inden for det specifikke område. Panelet forholder sig til, om programmet er bedst muligt struktureret, om det er branchetilpasset og om point og niveauer er rigtigt beregnet.


  Validitet i den enkeltes læring
  Når en deltager har gennemgået et OCN-forløb og deres læring er dokumenteret i henhold til metoden, går en godkendelsesproces i gang. Hos organisationen, som har forestået dokumentationen og læringen, godkendes en deltagers OCN-forløb nu af hans/hendes vejleder. Herefter kvalitetssikres materialet af organisationens Interne Kvalitetssikrer (IK) - Der skal som en regel foretages stikprøver på min. 33% af deltagerene i en gruppe.

  Herefter kvalitetssikrer vi materialet hos OCN (stikprøver af min. 20% af de deltagere organisationen ønsker læringsbeviser på)
  Så er vi klar til at udskrive deltagerens læringsbevis.  Læs OCN’s informationspjecer her
 • NIVEAUER OG POINT

  Man kan arbejde med OCN på flere niveauer.

  Niveau har ikke nødvendigvis noget at gøre med en persons generelle indlæringsevne, men hvor udgangspunktet for den specifikke læring opstarter.

  Niveau 1 / Kendskab
  Deltageren skal have kendskab til emnet. Simpel praksis, med løbende vejledning. Nedenstående ord bruges i bedømmelseskriterier på Niveau 1:
  Liste, identificere, vælge, optegne, navngive, gengive

  Niveau 2 / Kundskab
  Deltageren skal i forhold til et emne selvstændigt kunne anvende / udføre. Nedenstående ord bruges i bedømmelseskriterier på Niveau 2: Beskrive, forklare afgrænse, illustrere, diskutere, definere, undersøge, demonstrere

  Niveau 3 / Mestring
  Deltageren skal mestre en opgave/emne og selvstændigt kunne bygge videre på praksis. Nedenstående ord bruges i bedømmelseskriterier på Niveau 3: Analysere, evaluere, sammenligne og nuancere, konkludere og opsummere, beherske, undersøge kritisk

  Niveau for Personlig progression
  Før Niveau 1,2 og 3 ligger “Niveauet for Personlig Progression”. Det er et særligt program i OCN regi og bruges til at dokumentere læring og progression hos borgere med særlige behov.
  Læs mere om Personlig progression her

  Niveau for Selvstændig livsførelse
  Mellem Personlig Progression og niveau 1,2 og 3 ligger programmet Selvstændig livsførelse.
  I dette program bevæger vi os ligeledes på 3 niveauer, og betegner dem:
  Kendskab 1 (svarende til niveau 1 simpelt)
  Kendskab 2 (svarende til niveau 1 typisk øget volumen)
  Kundskab (svarende til niveau 2


  Læs også vores ordforklaring her  Hvordan sættes der point på OCN’s læringsresultater?

  1 OCN point vurderes at være lig med 10 timers læring for en almindelig person uden former for indlæringsudfordringer. De enkelte læringsresultaters point er således fastsat efter hvor længe det vurderes at lære de tilhørende bedømmelseskriterier. Noget der vurderes at tage 10 timer at lære, og dermed giver 1 point, må man altså gerne tage 20 timer om at lære, men det udløser stadig kun 1 point.

 • KOM GODT I GANG MED OCN

  Er din organisation interesseret i at udbyde OCN til at dokumentere og validere kompetencer og læring?

  OCN opstart og aftale
  Der holdes et møde med din organisation og OCN Danmark. Her lægges en plan for hvordan organisationen kommer i gang. Der tages højde for organisationens størrelse, og ønsker til hvilket omfang der ønskes at implementere OCN. Der udarbejdes en licensaftale, som giver din organisation adgang til OCN database af læringsresultater. Licensen betales en gang om året.

  Uddannelse af OCN vejledere
  Alt efter en organisations ønsker og muligheder, sendes en antal af medarbejdere på OCN vejleder kursus. På dette 2 dages kursus bliver du som medarbejderen klædt på til at kende OCN som metode. Du vil efter kurset være i stand til at udforme OCN læringsforløb tænkt ind i din egen dagligdags kontekst med dine egne elever/borgere. Desuden får du en grundig indføring i OCN’s database. Du bliver fortrolig med at bruge databasen som redskab til at forme læringsforløb, specifikt til dem du arbejder med samt at dokumentere når læringen er foregået.

  Uddannelse af Intern Kvalitetssikrer (IK)
  I hver organisation udvælges min. én OCN uddannet vejleder til også at blive organisationens Interne Kvalitetssikrer. Det kan være en fordel af have flere IK’ere naturligt afhængende af organisationens størrelse. Du gennemgår et 1 dages kursus hos os, hvor IK’erens rolle og funktioner gennemgås.