Implementering af OCN metoden hos Birkebo

En god snak om implementering af OCN-metoden med Susanne Berg Sørensen, indehaver af Birkebo

Birkebo deler sine erfaringer med implementering af OCN metoden

Implementering af OCN-metoden i praksis kan være forskelligt fra institution til institution, hvilket giver god anledning til at hente inspiration fra hinanden. Birkebo har arbejdet med OCN-metoden siden start 2010’erne, så de har fået metoden godt ind under huden. For dem startede det hele gennem projekt ‘Den Røde Tråd’, hvor flere kommuner gik sammen og gav STU’erne muligheden for at implementere OCN-metoden; 

“Vi skyndte os at hoppe med, for hvis det var noget som kommunen synes, var en god idé at bruge, så var det jo sikkert dét, vi skal. Og da kommunerne valgte at trække sig, så gav det stadig mening for os at beholde OCN, så det gjorde vi.” – Susanne.

De fire nøgler: Tid, struktur, vedligeholdelse og genopfriskning

“Det kræver også at man prioriterer OCN og at man lige vil give sig en god tid i starten. Nu kører det bare af sig selv, men man skal lige give sig tiden i starten og få fundet et system, som virker – også for personalet.” – Susanne.  

Helt fra starten har Birkebo prioriteret tid til at sætte OCN-metoden i system, som virker for Birkebos elever og personale. Det gør, at OCN-metoden er blevet en fast den af deres undervisning og handleplaner, hvor pædagogerne og lærerne kan sparre med hinanden internt og hjælpe de nye OCN-Vejledere.  Og når der er brug for en lille genopfriskning, så arrangerer de en brush-up med OCN Danmark. 

Ledelsens arbejde med OCN-metoden

Der kan arbejdes med OCN i alle led af en STU – også i ledelsen. For Susanne er inddragelse af elevernes ønsker helt essentielle og noget som de hos Birkebo altid bestræber sig på at imødekomme: 

“Vi gør meget ud af, at det er de unges hjem og det er de unge, som skal have lov til at bestemme. Så hvert halve år er de oppe ved mig, hvor vi går igennem deres ønsker og deres arbejdsplan og ser på, hvad det er, de godt kunne tænke sig at prøve. Så prøver jeg så vidt muligt at få så meget som muligt til at lykkes”. 

Når Susanne har lavet halvårsplanerne og gennemgået dem med hver enkelte elev, så får hun koblet de OCN-forløb på, som passer ind og understøtter undervisningen og de værksteder eleven er tilkoblet. Med de individuelle halvårsplaner, hjælper det også pædagogernes arbejde, når pædagogerne ved helt præcis, hvad det er, den enkelte elev skal igennem og hvor lang tid, der er afsat til at arbejde med OCN-forløbene. Susanne sætter altid god tid af til OCN-forløbene, for at eleven kan lave opgaverne i eget tempo, hvor der samtidig også er plads til ‘trælse dage’. 

“Erfaringsmæssigt er det bedst, at OCN-metoden bliver sat i en struktur og at der bliver sat en ramme for ‘de skal nå dét’. Så når man måske færre moduler, men de bliver til gengæld gennemarbejdet. For en rimelig lang tidsramme er vigtig, fordi man godt ved, at hvis en elev måske har en dårlig dag, så er det måske ikke lige der, de skal sidde med OCN eller hvis der er en vikar inde. Det plejer at køre sådan, at et modul kører fra januar til maj, og så bliver der delt ud igen fra september og så indtil jul, sådan at der er god tid til det”. 

OCN-metoden i undervisningen og i botilbud 

OCN-metoden er med til at skabe struktur og dokumenterer præcis, hvad eleverne lærer og hvad deres kompetencer er. Lige meget hvem der underviser, så ved man, at de unge kommer igennem det samme og Birkebo kan stå inden for, hvad det er, eleverne har lært. Eleverne synes også, det er fedt at arbejde med og det hjælper til at underviserne og pædagogerne kan opbygge mere veldokumenterede forløb.  

“I den samfundsfaglige del af vores STU, der vælger de nogle emner ud til hvert halve år, hvor vi kobler nogle OCN-moduler på. De har lige haft om bæredygtighed og miljø, hvor de selvfølgelig får en masse undervisning om dét, og så kobles OCN på til sidst. Lige nu har de om ‘klar til arbejdsmarkedet’, hvor vi prøver at koble det sammen med, hvor vi kommer ud og besøger nogle virksomheder. Også for at få dem til at sige, hvad er det, virksomhederne forventer, hvis vi skal have en ud i praktik. F.eks. de skal møde til tiden, og alle de her ting, som er vigtige.”  

Udover at være en Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU), så er Birkebo også et botilbud for deres elever. I deres botilbud bruger de også OCN-metoden til deres handleplaner og daglige rutiner. Beboerne sørger selv for rengøring, madlavning og alle de huslige pligter, økonomi og andre ting som hører med til at kunne bo både selvstændigt og sammen med andre. Hertil bruger de OCN-programmer som er med til at give dokumentation for deres beboere på deres sociale- og personlige kompetencer.  

En ‘bog’ spækket med kompetencer

Hos Birkebo afholder de studenterfest en gang om året til ære for deres afgangselever, hvor deres familie og pårørende deltager.  Det er en stor, festlig højtidelighed, hvor de nye studenter får en fin STU-hue med eget navn, gaver, billeder, lækker mad og taler. For nogle af deres afgangselever kan det være deres første bevisoverrækkelse, så det er vigtigt for Birkebo at fejre den store dag ordentligt og hylde deres mange kompetencer. 

For efter tre gode år hos Birkebo får deres afgangselever en “hel bog” fuld af kompetencebeviser med sig i bagagen. Hos Birkebo er det nemlig helt essentielt at sende deres elever godt videre med de bedste forudsætninger, og hertil hjælper OCN-læringsbeviserne rigtig godt: 

“Jeg synes, de er gode til at understøtte. Tit så bliver de en sammenskrivning til et OCN-bevis og så laver vi en beskrivelse af, hvad eleven kan og rammerne for eleven. Så de er med til at understøtte, så de to ting sammen giver rigtig god mening. Og så giver OCN-beviserne også rigtig god mening, når eleverne skal ud at finde en praktik, for her kan det være meget fint at tage et OCN-bevis med og sige, det er dét her, vi har været igennem, så det er dét, I kan forvente. Også for at den unge får en succesoplevelse og praktikstedet synes, det er godt.” og tilføjer med et smil: 

“Jeg ved, at kommunen og sagsbehandleren er glad for, når jeg kommer med den store bog fuld af elevens kompetencer.”

.

Kort om Birkebo

  • Birkebo er både et STU-tilbud, Botilbud og Dagtilbud efter LAB-loven 
  • De har 25-års jubilæum i sommeren 2022. 
  • De er godkendt til både at have elever med ADHD, Autismespektrumforstyrrelser, omsorgssvigt og generelle sociale- og udviklingshæmninger. 
  • Eleverne har mulighed for at vælge flere linjer efter, hvad der motiverer dem. 
  • OCN-programmer, de bruger mest, er Kantine, Træværksted og Metal, men de bruger også Idræt, Produktion samt det fra Job, Skole, Hverdag-programmet, som giver mening til den enkelte elev. 

Vil du vide mere om OCN-metoden? Skriv til os på adm@ocndanmark.dk eller ring på 77 88 20 00, så tager vi en snak om, hvordan OCN-metoden passer ind i din organisation. 

Birkebo
Susanne Berg Sørensen, indehaver af Birkebo

Billedgalleri fra Birkebo

TILMELD DIG

VORES NYHEDSBREV